PARC MAINDY – 100 OED

Mae eleni yn 100 mlynedd ers i Barc Maindy gael ei roi i drigolion Caerdydd ar gyfer defnydd hamdden a chwaraeon. Ymunwch a ni ar Ddydd Sul Ebrill 24ain i ddathlu ac i ddangos eich cefnogaeth am ddyfodol y parc a’i ddefnydd fel adnodd i’r gymuned leol.

Dydd Sul Ebrill 24ain 2pm

Dewch a’r teulu cyfan am bicnic prynhawn

Band Pres – Beicio – Arddangosfa Hanes

Bwyd ac adloniant – Dewch a phicnic – Dewch a’r Ci